Basanit

Home Basanit

Behoort tot de Alkaligesteenten en is afkomstig uit de Eifel (Bolsdorf). Is een silicium arme basalt met een hoger Calcium gehalte dan basaltmeel. Bij de mineralen is vooral het aandeel Olivijn hoger. In vergelijking met andere gesteentemelen heeft dit Basanit een extreem hoge Paramagnetische waarde van ca. 10.000 CGS. Alleen leverbaar als meel in silo auto en in bulk in de afmeting 0/2mm.