Eifelgold

Van SILICIUM (SiO2) afgeleid is het KIEZELZUUR. Na zuurstof het meest voorkomende element in onze aardkorst. Goed voor een stevig skelet van plant ­dier en mens.
SILICIUM verbetert de opname van fosfor, aktiveert het bodemleven en versterkt plantencellen, daardoor is er meer weerstand van de plant tegen ziekten en insekten. Veel verarmde bodems hebben gebrek aan opneembaar Kiezelzuur. Overal nodig waar het aankomt op stevigheid, flexibiliteit en elasticiteit.

Alleen zeer fijn gemalen STEENMEEL zoals (Eifelgold ­Lavameel, met max. 95% onder 40 micron), met daarbij een nuttig kontakt­oppervlak garandeert onmiddelijke en duurzame werking in de bodem.
Micro­-organismen, zoals bacteriën en schimmels, vinden hierdoor een groot vestigingsoppervlak en wortelzuren een werkoppervlak om hun mineraalvrijmakend werk te doen. Het voortdurend afgeven van elementen zorgt voor een aan het natuurlijke plantengroeiritme aangepaste voedings­- en sporenelementenverzorging. Tijdens de beginnende plantengroei in het voorjaar en het warmer worden van de bodem, worden ook de bodemorganismen aktief. De bodem is het grootste en meest universele laboratorium ter wereld waarin alle organische en ANORGANISCHE voedingsstoffen omgevormd worden.

BODEMVRUCHTBAARHEID is het resultaat van een complexe samenwerking tusssen physikalische-mineralogische chemische en biologische eigenschappen van de bodem. Extra inspanningen voor het verkrijgen van een vruchtbare bodem resulteren in hogere opbrengsten. Wie wil profiteren van de economische voordelen van een hoge bodemvruchtbaarheid, die moet dus streven naar een optimale BODEMGESTELDHEID.
Plantenwortels en bodemleven, die elkaar aanvullen vinden dan optimale levensomstandigheden. Alleen bewerking van de bodem maakt nog geen rulle bodem. Samenwerking van bodemleven (o.a. regenwormen – micro-­organismen) – kleimineralen en HUMUS is daarvoor nodig. Het bodemleven neemt het zeer fijn gemalen lavameel op en zo wordt het klei­humuscomplex gevormd. Ongeveer 15% van het ‘Eifelgold’ is fijner dan 2 micron, dus in het klei­mineralen gebied. Volgens R. Steiner, de bodem bemesten door het ‘voeren’ van het bodemleven met organische stoffen, maar ook STEENMEEL en algenkalk met als gevolg: natuurlijke afweerkracht tegen ziekten en opbouw van een rijk bodemleven, hoger HUMUS gehalte een rijkdom aan mineralen, binding van de luchtstikstof door bacteriën.

Met de specifieke samenstelling van LAVAMEEL (Eifelgold) ontvangt de bodem alles wat aan mineralen vereist is voor het vormen van de kruimelstructuur. Het enorm hoge nuttig contactoppervlak stimuleert bij voldoende energie aanbod (organisch stof) de microbiologische activiteit. Lavameel is de meest doeltreffende mineralenbemesting en een doordachte basis om op een eenvoudige wijze een hoge bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Lavameel verhoogt ook het watervasthoudend vermogen van de bodem. Een bodem, die in balans is, bestaat voor 45% uit mineralen en wij moeten ervoor zorgen, dat de bodem weer de mineralen ontvangt, die door eenzijdige teelten en kunstmest zijn verdwenen, zodat ook het voedsel de nodige mineralen gaat bevatten.

Het fijn gemalen Lavameel is in staat AMMONIAK te binden, daarom zeer geschikt voor gebruik in stallen om stankoverlast te verminderen. Ook wordt Lavameel met siloauto in DRIJFMEST geblazen, ca. 30 kg per m3. Door dit mengen wordt de stank sterk verminderd en de kwaliteit van de drijfmest wordt verbeterd.
COMPOST wordt door lavameel verrijkt met mineralen, bulk­ en sporenelementen.

LAVAMEEL is leverbaar in 20 en 40 kg zakken, in Big-Bags van 1000 kg, in Siloauto en kan ook vloeibaar worden toegediend. In grovere samenstelling, 0-1 mm (met cq. 20% meel fractie) ook in bulk (min. 25 ton) leverbaar. Dit product wordt gecontroleerd op specificaties voor RHP substraten.
Er zijn ook andere gesteentemelen op de markt onder de naam lavameel, is echter geen lava maar meestal Diabas of basalt, let dus op de naam EIFELGOLD, het enige echte Lavameel en op de roodbruine lavakleur.

Ook belangrijk, dat ‘Eifelgold’ lavameel is goedgekeurd door het FIBL (Forschungsinstitut für Biologische Landbau).

Voor verkoop aan partikulieren.

U kunt via het contactformulier ook bij ons bestellen voor € 27,50 per zak van 20 kg, incl BTW, laten wij het franko thuis in de Benelux bezorgen, geldt ook voor een 25 kg zak basaltmeel.

www.boerengoed.nu (ook 5 kg verpakking)

www.garantzaden.nl (Nijemirdum)

www.wormenkwekerijwasse.nl in Beilen

www.horstingkilder.nl Horsting Groene Winkel in Kilder

www.lava-bv.nl in Makkinga

www.servaplant.nl voor afhalen in Krimpen a/d IJssel 0648972599 ook voor advies gebruik Lavameel in combinatie met andere producten.

www.bio-ron.com (tuin en moestuin) Voor klein verpakking 2 – 5 en 10kg lavameel – lava 0/1mm en lava 0/3mm.

Met Lavameel ondersteunt u DUURZAAM BODEMBEHEER.