Lava korrels voor substraat

In een woonomgeving is groen heel belangrijk en daarom zien we een toenemende tendens om groen, dat door bouwactiviteiten verloren gaat weer terug te brengen bijv. het dak van gebouwen. Voordeel is ook, dat bomen en struiken op daken tot 90% van de neerslag kunnen vasthouden.
Met lava is het mogelijk een optimaal groei­-substraat samen te stellen, terwijl lava ook als drainage materiaal wordt gebruikt. In dit verband ook als onderbouw voor CONTAINERVELDEN.
Ook bij wegen en straten heeft ‘groen’ een functie in de verbetering van de luchtkwaliteit (fijnstof filter), maar vaak hebben bomen(wortels), vooral langs wegen, niet de levensruimte, die zij nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.
Voor BOMENZAND, bestaande uit eentoppig zand met weinig stabiliteit, is een alternatief met Lavazeefzand aan te bevelen. Uit laboratoriumproeven is gebleken, dat de stabiliteit, maar ook het porienvolume hoger is dan bij BOMENZAND.
LAVAKORRELS bv. 2 – 16 mm hebben als belangrijke eigenschap dat zij de overdag opgenomen warmte van de zon over een langere periode vasthouden. Bodems met lavakorrel bedekking hebben een hogere temperatuur dan onbedekte bodems.