Land- en tuinbouw

Een groot deel van onze land-en tuinbouw is een industrie, die vooral focust op hogere opbrengsten. Het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen alsmede inzet van monoculturen nemen daarom nog steeds een grote plaats in. Deze Agro-chemische industrie heeft de biodiversiteit van het bodemleven verstoord en ook veel nutrienten incl. mineralen, zijn uit de bodems verdwenen met als resultaat: uitgeputte bodems. Het is onze ZORGPLICHT deze DEMINERALISERING weer ongedaan te maken. Naast een mineralenbalans moet de bodem ook biologisch aktief zijn, want het bodemleven doet het werk om mineralen en organische voedingsstoffen beschikbaar te laten komen.

Observeer en ‘luister’ naar de bodem en gewassen en doe zo nodig bodemonderzoek. Ook de mens moet naar zijn lichaam luisteren en zo nodig naar de dokter gaan.

Het wordt tijd de minerale bodemvruchtbaarheid in verarmde bodems weer te herstellen door natuurlijke minerale­elementen.

HERMINERALISATIE. De gewassen vragen meer dan NPK meststoffen.