Voed het land, dat ons voedt (Anna Bond)

Steenmeel-bemesting is nodig voor aanvulling tekorten van de essentiële elementen (voedingstoffen) Calcium – Kalium – Magnesium – Silicium – Kobalt – Borium. De minerale bodemelementen zijn ontstaan door verwering en nu versnellen wij dat proces voor een groot deel door gesteenten te malen. Vergroot de populatie van gunstige micro-organismen (b.v. door EM) en Mycorrhiza schimmels, die voedingsstoffen zodanig afbreken, dat zij door de gewassen worden opgenomen.

Vooral Silicaat­mineralen zijn belangrijk voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Zij bevatten nuttige elementen zoals: Calcium – Magnesium – Kalium en veel sporenelementen. Vooral vulkanische gesteente bevatten voor de bodem belangrijke mineralen zoals:
Plagioklaas – Orthoklaas – Nephelin – Biotiet – Augiet – Mulliet – Magnetiet en Olivijn die op hun beurt weer uit relevante elementen bestaan. Per produkt kunnen er verschillen in het voorkomen van mineralen/elementen zijn de mate waarin zij voorkomen. Laat u vakkundig voorlichten door importeur – adviseur – leverancier.

Vooral arme zandgronden hebben minerale­elementen nodig, maar ook voor andere gronden is een goed mineralenbalans gewenst. Zo kan steenmeel als langzaam werkende meststof zorgen voor het leveren va voedingsstoffen in bodems en substraten en wordt de minerale bodemvruchtbaarheid hersteld.

VULKAANAS/Lava 0/1 mm

Uit schijnbaar dode massa (magma) die door vulkanische eruptie door de aardkost is uitgestroomd en weg geslingerd en LAVA word genoemd, vormde zich vruchtbaar aarde. Op 18 mei 1980 ontwaakt “Washington’s mount  St. Helene” uit een 120 jarige slaap toestand met een geweldige uitbarsting, zodat de top van de vulkaan uit een gereten werd. De tot VULKANISCH as verkleinde lava en puimsteen werd de atmosfeer in gesmeten en werd in de verre omgeving afgezet. Het was op dat moment moeilijk voor te stellen dat er enig teken van leven in het omringende landschap, dat bedekt was met een grauwe as, te voorschijn zou komen. Maar het agrarisch bouwland, dat was getroffen door de eruptie liet de voordelen en resultaten zien van de mineraalrijke ASREGEN dat als natuurlijke meststof op de bodem was neergedaald. Onder invloed van water, wind, zon, vorst en wortelzuren verweert het vulkanisch as verder tot vruchtbare bodem. Dit verklaard waarom mensen gedurende de geschiedenis zich zo graag op de meest vruchtbare bodem, ontstaan in de omgeving van actieve vulkanen, zich vestigen ondanks mogelijke gevaren. Vulkanische as bodems (Andosols) komen voor in o.a. Italië, Ethiopië, Soedan, Chili, Mexico, Indonesië en Japan. Laat ook nu de lava –  as regen op uw bodem neerdalen in de vorm van zeer fijn gemalen lavameel of fijn gezeefde lava 0/1 mm. Dit lava 0/1 mm bevat ca. 20% onder 100 micron en circa 40% onder 200 micron, maar stuift niet tijdens het aanbrengen. Met strooier over het land uitstrooien om mineralen te kort snel te verhelpen. Uit onderzoek door Eurofins blijkt, dat er bij het vrijkomen van elementen door zuren weinig of geen verschil is met lavameel. Lava 0/1 mm heeft de voordelen van lavameel en bovendien zorgt het voor structuur verbetering. Leverbaar in bulk (15 -25 ton) en in 1000 kg BigBags. Gunstige prijsstelling. Vraag onze info ‘Vruchtbare vulkaanlava-as aan.