Waarom steenmeel?

Stimuleert het bodemleven, bevat belangrijke voedingsstoffen voor het bodemleven en dat verhoogt de bodemvruchtbaarheid voor gezonde planten en sterke weerstand.

Beïnvloedt de CEC (Uitwisselingcapaciteit) van de bodem positief, afhankelijk van welk steenmeel.

Grote hechtingsmogelijkheid voor micro­organismen. (maalfijnheid)

Groot aantal nuttige bulk­ en sporenelementen.

Geen overbemesting mogelijk, wel Ph controleren.

Zorgt door Silicium voor stevige bladen en stengels, stimuleert planten groei en verbetert de opname van Fosfor.

Als strooimiddel in ligboxen met het oog op de hygiëne.

Toevoeging aan drijfmest, vermindering amoniakuitstoot (onderzoek WUR op Eifelgold­ Lavameel).

Kan het gebruik van kunstmest terug dringen en dat levert een bijdrage aan vermindering van broeikasgassen zoals CO2 in de atmosfeer.

Verhoging para-magnetisme door sommige steenmelen met hoog PM.